Find os på Facebook

Kvalitetskontrol

For at sikre den højest mulige kvalitet i vores besvarelser, benytter vi os af både automatisk og manuel kvalitetskontrol på de besvarelser der bliver gennemført.

Det er derfor vigtigt, at alle spørgeskemaer udfyldes korrekt, da da i modsat fald ikke vil modtage betaling for din undersøgelse.

Bemærk, at nogle af disse kontrolpunkter udføres manuelt, hvorfor det godt kan ske, at der indledningsvis betales for den pågældende undersøgelse, men at dette senere fratrækkes igen i forbindelse med kvalitetskontrollen.

Her kan du læse om nogle af de kontroller, der bliver gennemført på undersøgelserne.

Tidsforbrug

Hvis den tid, du bruger til at besvare spørgeskemaet afviger meget fra den beregnede tid, kan det benyttes som indikation til at besvarelsen ikke er lavet korrekt.

Uoverensstemmelse i svar

Hvis det ved gennemgang af undersøgelsen kan ses, at der ikke er sammenhæng i den besvarelse, der er lavet, så kan det ligeledes benyttes som indikation.

Red Herring spørgsmål

I analysen kan der være indsat det samme spørgsmål flere gange, eller spørgsmål, hvor der kræves et bestemt svar. Hvis ikke disse spørgsmål udfyldes korrekt, kan det føre til at besvarelsen afvises.

Åbne spørgsmål

Hvis en besvarelse af de åbne spørgsmål er åbenlys forkert, benytter upassende sprog eller ikke passer til spørgsmålet, så kan dette indgå i den samlede vurdering af besvarelsen