Find os på Facebook

Vilkår

Dette websted bliver drevet af Survee ApS, Danmark. Den tekniske platform og udbetaling af belønninger administreres af Cint AB, Sverige.

Brug

Individer må kun bruge dette websted i overensstemmelse med betingelserne i disse vilkår. Det er altid gratis at blive medlem. Deltagelse i panelaktiviteter er altid på frivillig basis. Individer kan til hver tid afmelde sig fra panelet uden udgifter eller forpligtelser.

Privatliv

Survee ApS tager dit privatliv alvorligt. Du er meget velkommen til at læse mere om vores retninglinjer.

Forudsætninger for medlemsskab

Vores panel er åben for individer der er 14 år eller ældre og bosidende i Danmark. Medlemsskab er personligt og kræver en unik email adresse. Det er ikke tilladt at have flere medlemsskaber under forskellige profiler.

Vi forbeholder os retten til i perioder at begrænse optag af nye medlemmer baseret på alder, geografi eller køn for herigennem at sikre et repræsentativt udsnit af befolkningen.

At blive medlem

For at blive medlem er det en forudsætning, at der angives sandfærdige oplysninger ved registreringen.Hvis der i forbindelse med registreringen bliver fundet information der er upræcis, løgnagtig, ukomplet eller hvis Survee ApS eller Cint AB har rimelig grund til at at antage en af førnævnte, har Survee ApS og Cint AB ret til at afslutte medlemsskabet for pågældnde og samtidig nægte enhver fremtidig adgang og brug af webstedet. Survee ApS og Cint AB har ligeledes ret til at annullere eventuelt optjent beløb til gode.

I forbindelse med medlemsskab opretter hvert medlem sin egen adgangskode. Det påhviler medlemmet på behørig vis at sikre misbrug af denne, herunder ved ikke at dele adgangskoden med andre.

Frekvens af undersøgelser

Efter at have gennemført en undersøgelse, kan medlemmet opleve nogle dages ventetid før der bliver inviteret til den næste undersøgelse. Selvom vi gør alt hvad vi kan for at sende flest mulige undersøgelser til vores medlemmer, så kan det enkelte medlem opleve variationer i antallet af undersøgelser og muligvis ikke modtage så mange undersøgelser som han/hun ønsker. Survee ApS og Cint AB er ikke under forpligtelse til at tilbyde et bestemt eller mindste antal undersøgelser til dets medlemmer.

Uberettiget brug

Det er ikke tilladt at manipulere resultatet af et panel, undersøgelse eller udbetaling på dette websted. 

Opdatering af ens profil

Medlemmer af Survee panelet forpligter sig til løbende at opdatere ændringer i deres personlige eller andre oplysninger herunder demografiske oplysninger. Oplysninger kan opdateres via medlemssiderne.

Inaktivitet og afslutning af medlemsskab af Survee

Hvis et medlem ikke deltager i nogen undersøgelser indenfor et længere tidsrum, typisk 12 måneder, kan Survee ApS eller Cint AB vælge at afslutte pågældende medlemsskab uden varsel. Andre grunde til øjeblikkelig afslutning af medlemskab uden varsel inkluderer, men er ikke begrænset til, utilstrækkelig eller falsk besvarelse af undersøgelser eller gentagende mislykkedes forsøg på at fremsende email invitationer, eksempelvis hvis mailboxen er fuld eller nedlagt. Efter et medlemsskab er afsluttet vil medlemmet ikke få tilsendt flere undersøgelser og kan ikke deltage i eksisterende undersøgelser. Survee kan vælge at give besked til brugeren om afslutningen af medlemsskab. Hvis en bruger mistænker at hans/hendes medlemsskab er blevet afsluttet, kan Survee ApS kontaktes. Tilgodehavende skal som udgangspunkt afregnes indenfor 90 dage fra afslutningen af medlemsskabet. Tilgodehavende kan tilbageholdes og nægtes udbetalt, hvis medlemmet ikke har overholdt betingelserne for brug af webstedet.

Kommunikation mellem medlem og Survee

Ved at blive medlem accepterer medlemmet at modtage emails sendt fra Survee ApS og Cint AB, der inviterer til deltagelse i undersøgelserne. Deltagelse er altid frivillig. Survee ApS og Cint AB må ligeledes kontakte medlemmet såfremt det er relevant for vedligeholdelse af medlemsskab eller hvis medlemmet har tilkendegivet ønske om at modtage nyhedsbreve. Vi læser hver email vi modtager og forsøger at svare alle henvendelser indenfor 2-3 hverdage.

Afslutning af medlemsskab

Ethvert medlem kan tilhver en tid afslutte sit medlemsskab i Survee panel uden omkostninger eller forpligtelser. Ethvert udestående der ikke kan udbetales vil gå tabt.

Optjening af belønninger

Til gengæld for din deltagelse i en undersøgelse og websteddet accepterer du at overholde disse vilkår samt øvrige vilkår og betingelser, der gælder for din deltagelse. Din deltagelse i en undersøgelse og din brug af webstedet skal være i overensstemmelse med gældende lov.

Ved at deltage i en undersøgelse accepterer du til enhver tid at afgive korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det. Hvis du afgiver nogen form for oplysninger, der er ukorrekte, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis der er rimelig grund til at antage, at sådanne oplysninger er ukorrekte, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, risikerer du ikke at være berettiget til at deltage i undersøgelsen, og som følge deraf modtager du ingen af de optjente point eller optjener ingen points eller incitamenter for din deltagelse. Herudover kan Survee Aps eller Cint AB lukke din medlemskonto og afvise alle og enhver aktuel eller fremtidig deltagelse i undersøgelser (eller dele deraf).

Optjente belønninger skal indløses indenfor 24 måneder efter de er optjent.

Udbetaling af belønninger

Cint AB administrerer og varetager udbetaling af de belønninger der optjenes ved deltagelse i Survee panel. Bemærk venligst, at du er ansvarlig for alle skatter eller afgifter, der hidrører fra points, der er udbetalt eller optjent. Vi påtager os på ingen måde ansvar for nogen former for skattemæssige virkninger eller afgifter, der hidrører fra points eller incitamenter, som er udbetalt eller optjent.

Din deltagelse i en undersøgelse kan suspenderes, ændres eller afsluttes, og alle optjente points eller incitamenter kan blive tilbagekaldt i tilfælde af misbrug eller brud på regler, bestemmelser, vilkår og betingelser eller enhver form for urigtige eller misvisende oplysninger fra din side. Under sådanne omstændigheder har vi intet ansvar over for dig.

Øvrige vilkår

Vilkår og betingelser for deltagelse i undersøgelsen